Veagaardens Toller Ben av Berma
Ägare: Helene Øvrebø , Stavanger
www.tollerben.com