Veagaardens Toller Dexter av Berma
Ägare: Arve og Monika Gagnaas, Buvika
hundendexter